Contact

brede kijk op kinderopvang

kommagroep

Vragen? Opmerkingen?

 

Peuters begeleiden is …

 • geduld opbrengen in functie van het stimuleren van de zelfstandigheid,
 • een veilige omgeving bieden,
 • liefde, aandacht en knuffels geven,
 • ervoor zorgen dat ze vertrouwen krijgen in volwassenen,
 • er altijd bij zijn,
 • veel speelprikkels aanbieden,
 • structuur en rituelen aanbieden,
 • taal uitbreiden,
 • grenzen consequent aangeven,
 • begrip opbrengen voor hun gevoelens,
 • niet altijd kwaad worden bij kleine regelovertredingen.

 

 

Kleuters begeleiden is ...

 • omwille van de vertrouwensband er bij zijn, helpen, maar niet betuttelen
 • veel aandacht geven en luisteren naar hun avonturen
 • zich laten uitleven
 • laten experimenteren met materialen en omgeving
 • opletten met ‘griezelige’ fantasieën
 • complimentjes geven over hun prestaties
 • leren delen en uitleggen waarom
 • beginnen met roldoorbrekend opvoeden
 • belang van zijn familie erkennen en waarderen
 • grenzen aangeven en uitleggen
 • sociale vaardigheden aanleren

 

 

Sloebers begeleiden is ...

 • er zijn, maar niet altijd en teveel bemoeien
 • openstaan voor hun negatieve gevoelens
 • luisteren naar hun belevenissen
 • hun acties ondersteunen
 • jouw voorbeeldfunctie bewaken
 • meespelen
 • veel variatie bieden
 • activiteiten laten aansluiten bij hun leefwereld
 • fantasie gebruiken
 • grenzen aangeven tijdens het spel
 • laten samenwerken
 • conflicten bewaken en zelf laten oplossen

 

Tieners begeleiden is ...

 • hen zelf verantwoordelijkheden in handen geven en ze zo een stuk zelfstandigheid geven
 • durven loslaten en zelf zaken laten organiseren
 • inspraak geven in het reilen en zeilen van hun stukje opvang
 • hen vertrouwen
 • grenzen aangeven
 • iets bieden en de nodig deskundigheid tonen
 • nieuwe vaardigheden aanleren, die meer aansluiten bij de volwassen wereld
 • hen ernstig nemen en eerbied hebben voor hun eigenheid
 • inzicht hebben in hun groeiproces naar een eigen identiteit
 • hun emoties respecteren
 • hun denken, voelen en doen relativeren

 

 

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772