Contact

brede kijk op kinderopvang

kommagroep

Vragen? Opmerkingen?

 

Patoe in Ham

PATOE BIS is de binnenschoolse opvang die vzw Komma organiseert in samenwerking met basisschool De Zevensprong.

 

Kinderen die naar school gaan in de Zevensprong kunnen er

voor-en naschools terecht voor korte opvang, met uitzondering van woensdagnamiddag.

 

Kinderen kunnen onder de enthousiaste begeleiding van gekwalificeerde medewerkers aan de slag bij Patoe BIS.

Er is mogelijkheid om zowel binnen als buiten te spelen en er is aangepast spelmateriaal.

 

 

 

BIS

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772