Contact

brede kijk op kinderopvang

kommagroep

Vragen? Opmerkingen?

 

Ik lust dat niet !?

 

In veel gezinnen vormt etenstijd een leuk moment van de dag. Soms is er echter ook een strijd aan de tafel.

Ouders hebben het gevoel dat ze de hele tijd moeten zeuren om hun kind op een goede manier te laten eten.

Vaak gebruiken kinderen (niet) eten als machtsmiddel, maar soms kan er ook een medische reden schuilgaan achter eetproblemen.

 

 1. Zorg voor een duidelijke routine voor en tijdens maaltijden, ook al is het vaak chaotisch net na school/werk.
  Structuur is ook hier belangrijk.

 2. Kondig etenstijd een tiental minuten op voorhand aan. Zo weet je kind dat hij of zij de activiteit moet afronden.

 3. Ga samen aan tafel zitten en maak er een moment van om te vertellen over de dag.
  De focus hoeft niet de hele tijd op eten of een moeilijke eter te liggen.

 4. Je kan je kind betrekken bij het opstellen van de menu, maar onderhandel niet als het eten al op tafel staat.
  Probeer wel elke maaltijd iets anders voor te schotel of groenten in verschillende vormen klaar te maken,
  vb. gestoomd, gepureerd.

 5. Schotel kleine porties voor bij moeilijke eters. Grote porties werken ontmoedigend.

 6. Bij weigering om te eten kan je een compromis maken

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772