Contact

brede kijk op kinderopvang

kommagroep

Vragen? Opmerkingen?

 

Nieuwe toeslag voor kinderen in Nederlandstalige crèche of school

 

De participatietoeslagen zijn nieuw en gaan naar alle ouders die hun kind naar een Nederlandstalige opvang of school sturen.

Daardoor krijgen ouders die in Brussel of het Waals Gewest gedomicilieerd zijn en die hun kind naar een Nederlandstalige crèche of school sturen de kinderbijslag uit hun eigen gewest en Vlaamse participatietoeslagen.

 

De kinderopvangtoeslag bedraagt 3,23 euro per kind per opvangdag, als de ouders niet betalen op basis van hun inkomen. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. U krijgt de toeslag maandelijks betaald op de 20ste zolang uw kind niet naar de kleuterschool gaat.

Kleuters van drie jaar die naar school gaan en kleuters van vier die blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen twee jaar op een rij een kleutertoeslag van 132,60 euro. Die wordt jaarlijks uitbetaald.

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de schooltoelages- ook studiebeurzen genoemd - voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. De uitbetalers van het Groeipakket , en niet langer het Vlaams ministerie van Onderwijs, zullen de tegemoetkoming voor de schoolkosten betalen. De toelages worden automatisch toegerekend.

 Voor de studietoelagen voor het hoger onderwijs blijft alles bij het oude.

 

Bron: De Tijd

 

 

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772