Contact

brede kijk op kinderopvang

kommagroep

Vragen? Opmerkingen?

 

Omgaan met emoties van kinderen

 

Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld. Allemaal emoties die regelmatig kinderen ervaren.
In de opvoeding is het omgaan met emoties vaak ingewikkeld. Je probeert van alles, maar kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig. Denk maar aan een driftbui, extreme angst of fikse boosheid...

 

 

Waarom is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met emoties

Alle kinderen krijgen in hun leven te maken met tegenslagen. Dit hoort erbij. Je kunt je kind hier niet altijd voor beschermen. En je hoeft je kind hier ook niet altijd voor te beschermen. Want anders kunnen ze nooit leren omgaan met teleurstellingen en andere emoties. Kinderen die hier mee leren omgaan zullen zich zullen zich na een tegenslag sneller weer prettig voelen.

Daarnaast is het voor sociaal contact ook belangrijk dat je kind leert om te gaan met z’n emoties. Mensen vinden het prettig als iemand anders rustig kan blijven. Over het algemeen gaan mensen liever om met iemand die controle heeft over zijn gevoelens. Dit geldt ook voor kinderen.
Jouw kind speelt vast ook liever met een vriendje dat niet steeds explodeert om het minste of geringste.
Dus ook voor de sociale positie van je kind is het leren omgaan met emoties van belang.

 

Emoties ontkennen

Je wilt het liefste dat je kind zich goed voelt en niet verdrietig is.
Vanuit deze goede bedoeling, ontkennen ouders vaak de emoties van hun kind:  ‘niet verdrietig zijn’, ‘niet huilen’, ‘ach, het valt wel mee’, of ‘je hoeft niet zo van streek te zijn’.

Kinderen zijn vaak van slag om kleine dingen. Kleine dingen die wij als volwassenen onbelangrijk vinden, maar die voor kinderen heel groot of belangrijk kunnen zijn. Dan krijg je vaak reacties zoals: ‘stel je niet zo aan’ en ‘maak je niet druk’.  Hierdoor ontken je het gevoel van je kind. En dan ontstaat er bijna altijd onenigheid. Je kind voelt zich niet serieus genomen en wordt boos of verdrietig. Ze leren hierdoor minder goed omgaan met hun emoties. Er bestaat dan ook het risico dat je kind z’n gevoel niet meer met je gaat delen.


In dit voorbeeld van een vader en dochter wordt het gevoel van het kind ontkent.
De dochter wordt hierdoor boos en tegendraads, hierdoor raakt de vader ook geïrriteerd en reageert steeds bozer.

 

Voorbeeld

 • ‘Papa, ik heb honger‘
 • ‘Dat kan niet je hebt net gegeten’
 • ‘Toch is het zo, ik heb honger!’
 • ‘Niet zo zeuren, je hebt net genoeg gegeten en nu opschieten en naar bed!’
 • ‘Neeeheee ik ga niet naar bed, want ik kan niet slapen als ik honger heb!’
 • ‘Ik wil er niks meer over horen! naar bed nu!’
 • ’Nee!  Ik ga niet, ik luister niet naar jou!

 

Emoties erkennen

Wat beter werkt is het erkennen van emoties. Je kind is immers de baas van z’n eigen gevoelens. Niemand kan voor je kind bepalen wat hij voelt. Emoties liegen niet, ze komen recht uit het hart. Ze zijn er nooit voor niets.

Door het gevoel van je kind te erkennen neem je je kind serieus. Je leert je kind om z’n eigen gevoelens serieus te nemen en er naar te luisteren. Het erkennen van emoties levert rust op. Kinderen voelen zich begrepen en voelen zich daardoor prettiger. Het versterkt de band met je kind.

Je kan de gevoelens van je kind erkennen door echt naar je kind te luisteren. Sta stil bij wat je kind voelt. Benoem het gevoel. Herhaal wat je kind zegt of toon begrip.

In bovenstaand voorbeeld had de vader kunnen zeggen: ‘Je hebt honger?’ Door te herhalen wat het kind zegt, krijgt het kind het gevoel dat zijn gevoelens er mogen zijn. Er ontstaat dan een rustiger en prettiger gesprek. Het kind zou dan kunnen uitleggen waarom het honger heeft. Je kan dan in gesprek met je kind over de achterliggende oorzaken. Een bijkomend voordeel van deze manier van benaderen, is dat kinderen leren hun gevoelens te herkennen en te uiten. Dit wil overigens niet zeggen dat deze vader het kind ook iets te eten moet geven. Het erkennen van gevoelens is iets anders dan je kind altijd z’n zin geven.

 

Omgaan met emoties in 5 stappen

 • Stap 1: Neem even de tijd voor je kind en bewaar je eigen rust.
  Doe dit op een manier die voor jou werkt (bijvoorbeeld tot 10 tellen, een diepe zucht, bedenken dat je kind het niet verkeerd bedoelt)
 • Stap 2: Luister naar het verhaal van je kind.
 • Stap 3: Benoem het gevoel van je kind: “Ik zie dat je boos bent.”
 • Stap 4: Erken het gevoel van je kind: “Het is niet leuk dat…..”
 • Stap 5: Vertel wat van je kind verwacht wordt: “Helaas moet je nu naar binnen om te eten, straks mag je nog even buitenspelen”

 

Het erkennen van emoties levert veel op.
Door te erkennen krijgen kinderen het gevoel dat ze begrepen worden. En dat geeft rust en een fijn gevoel bij je kind.

 

 

Bron: psychogoed.nl

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen

info@vdkomma.be

Ondernemingsnummer vzw Komma 0477-558-120

Ondernemingsnummer vzw VDKO 0451-789-772