Week van de buitenschoolse kinderopvang 2017 - LETTERPRET

 

Letters?!

Het alfabet kent 26 letters.

6 klinkers en 20 medeklinkers.

Letters vormen woorden,

woorden vormen zinnen…

 

Maar kan je met letters nog meer?

Kan je er mee knutselen? Kan je er mee koken? Kan je er mee op pad gaan, dansen, springen, op ontdekking,…

Buitenschoolse activiteiten laten kinderen toe op een ongedwongen en speelse manier taal te gebruiken vanuit hun ervaringen.

In de buitenschoolse kinderopvang proberen kinderen dingen uit. Ze fantaseren, denken na, discussiëren, stellen vragen, maken ruzie,…

Wij, vanuit het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang, kiezen ervoor om ze dan ook dit jaar in de verf te zetten, die letters.

We dagen onszelf uit creatief om te gaan met letters, woorden, gebaren, mimiek,…

Letters die ons doen dromen, letters om creatief mee te zijn en zot te doen.

Aan de hand van allerlei spelletjes voor groot en klein, knutselactiviteiten, filosofische gesprekken, beweegtips, muziektips en leestips willen we dit boeiende onderwerp voorstellen.

Daarnaast dagen we jullie, zoals elk jaar, uit om ook ouders en buurt te betrekken bij de Week van de Buitenschoolse opvang.

 

Folder

Tekenblad

Inspiratiemap